Uzaktan Eğitim Süreci

Uzaktan eğitim; öğrencilerin ve öğretim üyelerinin okullara gitme zorunluluğu olmaksızın bilgisayar, tablet veya telefon aracılığı ile görüntülü ve sesli olarak derslerin işlendiği, öğrencinin işlenen dersleri daha sonrasında tekrardan izleyebileceği imkanını veren günümüz şartlarına uygun olan bir eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitimin Avantajları

 • Uzaktan eğitim; sınıf mevcuduna bakılmaksızın (geniş öğrenci kitlelerine) eğitim sunar.
 • Gelişmiş imkanlarla dersin işlenmesini sağlar.
 • Bilgilere istendiği zamanda erişim olanağı sağlar.
 • Çalışmak zorunda olan kişilerin eğitimlerini de aynı zamanda devam ettirebilme imkanını verir.
 • Yüz yüze gerçekleşen eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama ve beslenme gibi ek ihtiyaçları ortadan kaldırır.
 • Öğrenci ve öğretmen arasında daha iyi bir etkileşim sağlar.
 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Dünya’nın farklı ülkelerinde bulunan üniversitelerinin eğitim imkanlarından yararlanma olanağı sağlar.
 • Geleneksel ders anlatma metotlarından uzaklaşarak yeni öğretim stratejileri sunma olanağını sağlar.
 • Fırsat eşitsizliğini en aza indirir.
 • Öğrencinin kendi öğrenme ve anlama hızında öğrenim görmesine olanak sağlar.
 • Eğitim maliyetinde azalma sağlar.
 • Öğrencilere, bireysel olarak öğrenme sorumluluğunun kazanılmasını sağlar.

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları

 • Öğrenci sayılarındaki fazlalıktan dolayı etkin bir iletişimin sağlanamaması
 • Uygulama ve deneysel ağırlıklı yapılan derslerin işlenmesinde yarattığı sınırlılıklar
 • Öğretmenlerin sistemdeki mevcut öğrencinin fazla olması nedeniyle her öğrenciyle yeteri kadar ilgilenememesi
 • Öğretmenlerin sınıfta işlenen derslere verdiği önemi, uzaktan eğitim sisteminde yeteri kadar verememesi
 • Öğrencilerdeki dikkat dağınıklığında artışın gözlenmesi
 • Öğrencilerin zaman planlamasında güçlük yaşaması
 • Hareket kısıtlığı nedeniyle derse ve ders çalışmaya olan isteksizliğin artışı
 • İnternet bağlantısı problemleri
 • Grup olarak faaliyet göstererek, çalışmaların yapılmasına olanak vermemesi
 • Derslerin uzaktan eğitim ile yapılıp sınavlar için okula gidilmesi

Uzaktan Eğitimde Öğrenci

Öğrenciler daha önce böyle bir eğitim sistemiyle karşılaşmadıkları için ister istemez adaptasyon problemi yaşamaktadır. Belirli bir kesim uzaktan eğitim sistemini onaylarken geriye kalan kesim ise bu sistemi onaylamamaktadır. Onaylanmamasının nedenlerinden biri yüz yüze eğitimin daha verimli olduğunun düşünülmesidir. Öğrencilerin yaşamış oldukları ya anlayamazsam ya sınıfta kalırsam? Gibi kaygıları en aza indirmek için öğretmenlere ve velilere önemli görevler düşmektedir.

İlk olarak öğrencilere uzaktan eğitimin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Daha sonrasında ise öğrencinin rahat edebileceği, sessiz bir ortamın sağlanması gerekmektedir. Çünkü bu yeni sisteme alışmaya çalışan öğrenciyi, durumu daha da zorlaştırıcı olguların varlığı olumsuz etkileyecektir. Velilerin öğrencileri baskı uygulamadan daha sık takip etmeleri ve diyalog kurmaları gerekmektedir. Çocuğunun ders bitiminden sonra neler öğrendiği, öğretmeniyle olan ilişkisinde zorlanıp zorlanmadığı ve bu sistemin onun üzerindeki etkisi konusunda sorular sorulmalıdır ve yanıtları dikkatlice dinlenmelidir.

Uzaktan Eğitimde Öğretmen

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler derse direk başlamamalı öncesinde sohbet havasında rahatlatıcı cümleler kurmalıdır. Bu öğrencinin rahatlamasını ve durumun sanıldığı kadar zor olmayacağını düşünmesini sağlayabilir. Derslerde daha ilgi çekici, daha eğlenceli ve öğrencinin aktif katılımını sağlayan bir anlatım metodu uygulanmalıdır.  Dersin bitiminde öğretmenin dersle ilgili anlattıklarına dair anlamayanların olup olmadığını sorup herkesten teker teker geri bildirim alması şarttır. Anlamayan kişilerin, nereyi anlamakta güçlük çektiğinin tespit edilmesi ve gerekiyorsa o konunun farklı tekniklerle yeniden anlatılması gerekmektedir. Öğrencilere o günkü dersin konusuyla ilgili araştırma yapmaları istenerek, konunun kalıcılığı arttırılmaya çalışılmalıdır. Öğrencilerin durumlarıyla ilgili konuşmak için okullarda yapılan veli toplantılarının yine belirli zaman dilimlerin de uzaktan eğitim sistemi platformu kullanılarak yapılması çok önemlidir. Öğretmenlerin ve velilerin bu süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bu toplantıların, rehber niteliği taşıyacağı öngörülmektedir.

Uzaktan Eğitimde Teknolojinin Önemi

Teknoloji, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıyken bu durum şimdi de eğitime taşındı. Uzaktan eğitim; teknolojinin eğitim içerisinde farklı iletişim yollarıyla kullanımının yanında, bu sistemin kullanımının planlı olarak tasarlanıp eğitime uyarlanması süreçteki tüm durumlar değerlendirilerek yapılmalıdır. Eğer bunların düzeni iyi sağlanmazsa eğitimin kalitesini ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Uzaktan Eğitimin çift yönlü olarak sadece bilgisayar ve akıllı cihazlardan yürütülmesi bu cihazlara erişimi olmayan öğrenciler için eşit olmayan bir eğitim modeli ortaya çıkarmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir