Çocuk Gelişimi ve Eğitim

Çocuk gelişimi ve eğitimi bir çocuğun doğduğu ilk andan itibaren başlayan ve olgunluğa erişinceye kadarki süreçte aldığı her türlü bilgi ve beceriyi kapsayan bir süreçtir. Bir çocuğun gelişim ve eğitim evresinde en önemli etken ailesidir. Çocuğun gelişim evresi psikolojik, biyolojik ve duygusal içeriklerden oluşmaktadır. Çocuk gelişimi evresi kendi arasında 3 gruba ayrılmaktadır.

1-Erken Çocukluk Evresi

0/6 yaş aralığı içerisinde çocuğun hızlı bir şekilde psikolojik ve fizyolojik anlamda geliştiği süreçtir. Çocuğun zekasında geliştirilecek alanlar bu erken çocukluk evresinde işlenmektedir. Ayrıca dil becerisi de bu dönemde kazanılan bir özelliktir. Konuşma olayı ilk önce beyinde başlayıp daha sonra sese dönüştüğünden dolayı aile ve çocuğun bulunduğu çevre dili olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Çocuk gelişimi ve eğitimi sırasında dikkat edilmesi gereken eğitim desteği de bu süreçte çocuğa kazandırılması gereken önemli nitelikler arasında yer almaktadır. Bu şekilde eğitilen çocuklar gelecekte aktif, üretken ve başarılı bireyler haline dönüşebilmektedir.

2-Orta Çocukluk Evresi

6/12 yaş aralığındaki bu evrede çocuklar özellikle sosyal ve duygusal anlamda gelişime açıktır. Bu nedenle bu evrede çocuklara gereken eğitimin verilmesi son derece önemlidir. Çocuklar bu evrede sorumluluk alma ve yetenek kazanma gibi alışkanlıklar edinmektedir. Bu kazanılan alışkanlıklar çocukların geleceğini şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kültürel ve ahlaksal gelişim sürecinin temelleri de bu evrede atılan adımlardır. Bu evrede çocukları olumsuz içerikler barındıran televizyon ya da sosyal medya gibi teknolojik nesnelerden uzak tutmak son derece önemlidir. Çocuk gelişimi ve eğitimi evrelerinden olan bu evrede önemli bir diğer unsur ise çocuklarda yaşanan fiziksel değişimlerdir. Bu evrede iyi beslenme çocuğun gelişimi açısından son derece önemlidir. İyi bir motor gelişimi için iyi beslenmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

3-Ergenlik Evresi

Erken ve orta çocukluk evrelerinde kazanılan özelliklerin şekillendiği ve çocuk gelişimi konusunda verilen eğitimin daha net olarak ortaya konduğu evredir. Gelişim evreleri arasında en sıkıntılı süreçtir. 13/18 yaş aralığını kapsayan bu süreç özellikle fiziksel anlamda yaşanan değişimler nedeni ile oldukça önemlidir. Bu konuda çocuklara gerekli eğitimlerle bilgilendirmeler yapılması çocuğun gelişimi açısından bu süreci daha rahat atlatmasına olanak sağlamaktadır.

Çocuk Gelişiminde Eğitimin Önemi Nedir?

Bir çocuğun gelişiminde en önemli unsur aldığı eğitimdir. İyi eğitim iyi bir birey anlamına gelmektedir. Eğitim konusunda temel unsur ailedir. Çünkü çocuk gelişimi sırasında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye aile ve yakınında bulunan kişiler sayesinde ulaşabilmektedir. Bu nedenle aile ve sosyal çevre eğitim konusunda en önemli etkendir. Çocuk gelişimi ve eğitimi ne kadar kaliteli ise çocuk ilerleyen yaşlarda topluma o kadar kolay ve rahat uyum sağlamaktadır. Eğitimin unsurları arasında yer alan zeka kavramı dahi çocuğun gelişim evresinde verilen eğitim ile şekillenmektedir. Aile tarafından iyi eğitim alan çocuklar bu kazanımları sayesinde okul ve arkadaşlık ilişkilerinde başarılı bireyler haline dönüşmektedir. Kötü bir eğitim ile gelişim sürecini tamamlayan çocuk maalesef sorunlu ve sıkıntılı bir eğitim hayatı geçirmekte bu da sosyal anlamda arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuk Gelişim ve Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

İyi bir gelişim ve eğitim evresi geçiren çocuklar toplumda özgüveni yüksek, başarılı, kültürel değerlerine bağlı ve topluma faydalı bireyler olarak varlığını sürdürmektedir. Zihinsel anlamda çocuklarda üstün gelişim sağlamaktadır. Ailelere psikolojik ve fizyolojik anlamda sıkıntılı süreçlerden uzak bir aile imkanı sağlamaktadır. Çünkü gelişim ve eğitim evresi sıkıntılı olan çocuklar hem aile hem de çevresine pek çok olumsuz durumlar yaşatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir